Gimnazjum Nr 5 dla Dorosłych

  Jest szkołą  publiczną prowadzoną przez powiat giżycki i nadzorowaną przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Jest szkołą ponadpodstawową prowadzoną ( we współpracy z OHP) w formie stacjonarnej. Nauka w szkole trwa 3 lata /6 semestrów.

 Gimnazjum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia nauki w placówkach ponadgimnazjalnych, oraz przygotowuje  do wykonywania określonej pracy.

Nauka i praca odbywa się w systemie dziennym zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć. (3 dni w tygodniu zajęcia lekcyjne, 2 dni w tygodniu przygotowanie do pracy). Słuchacze zdobywają umiejętności praktyczne w zakładach pracy lub w Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach umowy o pracę lub skierowania na zajęcia praktyczne.

Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie złożonego kwestionariusza z załącznikami do pobrania w zakładce rekrutacja.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

  1. Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej klasy + ksero,

  2. Opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej + ksero,

  3. Wypełniony kwestionariusz osobowy 6 zdjęć + ksero,

  4. Podanie o przyjęcie do szkoły,

  5. Zaświadczenie lekarskie,

  6. Podanie o przyjęcie do Środowiskowego Hufca Pracy,

  7. Pracownicza książeczka zdrowia przy zawodach gastronomicznych i spożywczych,

  8. Zgoda rodziców.