Kontakt

 Al. 1 Maja 30,

11-500 Giżycko
warmińsko-mazurskie

Polska

NIP: 845 197 28 09

poczta e-mail:

sekretariat@ckziuwg.pl

cku11_gizycko@poczta.onet.pl

Telefon: 087 428 20 12

fax: 87 428 82 75


 

Dane do faktury

NABYWCA:

Powiat Giżycki

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

NIP: 8451862251

ODBIORCA/PŁATNIK:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Giżycku

 Al. 1 Maja 30,

 11-500 Giżycko


Sekretariat czynny jest od 7.30 do 15.30

tel. 87 428 20 12

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Andrzej  Kisiel

adres e-mail: rodo@mazury.com.pl