Witamy w CKZiU – TU MASZ MORZE MOŻLIWOŚCI !

 

 

 Szanowni Państwo! 🙂
Mamy przyjemność poinformować, że w poniedziałek, 14.11.2022 r. Wydział Nauk Społecznych w Giżycku na czele z Panią prorektor ds. komunikacji – mgr Gabrielą Babulą oraz Panem dziekanem – mgr inż. Markiem Wróblewskim zawarł porozumienie o współpracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku, reprezentowanym przez Panią dyrektor – mgr Beatę Bobieni.
👉 Strony porozumienia podjęły współpracę z zakresu działalności edukacyjnej, wychowawczo-opiekuńczej, obejmującą studentów i uczniów obu instytucji.
👉 Ważnym punktem porozumienia jest budowanie znaczącej pozycji środowisk dydaktyczno– wychowawczych w regionie poprzez wspólną organizację kongresów, konferencji, sympozjów, prelekcji i spotkań środowiskowych.
Cieszymy się z kolejnej podjętej współpracy! 🤝

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku informuje, że młodzież przyjeżdżająca na turnus dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w zawodzie

Fryzjer I , Fryzjer III , Kucharz II rozpoczyna zajęcia od
28.11 – 22.12.2022 r. stacjonarnie.

► Zakwaterowanie do internatu 28.11 2022 r. od godz. 8.00 do godz. 12.00 na ul. Traugutta 2  tel kont. 87 428-20-12


► Zajęcia dydaktyczne dnia 28.11.2022 r. rozpoczynają się o godz. 12.45
Al. 1 Maja 30

► Uczeń powinien zgłosić się z dokumentami (skierowanie na turnus, skierowaniem do internatu) a także  z rzeczami osobistymi, przyborami szkolnymi.

►  Przyjeżdżając do Giżycka powinien mieć dowód wpłaty

 418 zł  –  / internat + śniadania +obiady + kolacje / na konto

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku 06934300050013032920000010

 

Kwestionariusz przyjęcia do naszej szkoły

 

 

 

STRONA PROJEKTU