Witamy w CKZiU – TU MASZ MORZE MOŻLIWOŚCI !

Drodzy słuchacze,

Pierwszy zjazd dla słuchaczy LO, KKZ Rolnik, KKZ Technik rachunkowości odbędzie się w dniach 11 – 12 września br. od godz. 8.00 Al. 1 Maja 30 w Giżycku.

Drodzy słuchacze KKZ Rolnik, KKZ Technik rachunkowości:

dnia 11 września br. (sobota) odbędą się obowiązkowe, bezpłatne badania lekarza medycyny pracy  od godz. 9.00 na Al. 1 Maja 30.

 

U W A G A  K U R S A N C I !!!

FRYZJER II , FRYZJER III , KUCHARZ  III

6.09-01.10.2021 r.

Przyjeżdżając na  kurs  do Giżycka należy posiadać:

✔skierowanie na kurs i do internatu

✔dowód osobisty lub legitymację szkolną

✔wypełnione oświadczenie rodziców dot. COVID-19

✔potwierdzenie wpłaty na konto 06934300050013032920000010 kwoty 336,00 zł za zakwaterowanie i  wyżywienie ucznia korzystającego z internatu w Giżycku. Na dowodzie wpłaty ma być nazwisko ucznia i za jaki kurs.

Zakwaterowanie internat 6.09.2021 od godz. 8.00 ul. Traugutta 2.

Uczeń nie może przebywać w internacie w soboty i niedziele.

✔środki ochrony osobistej – maseczki

Zajęcia dydaktyczne dnia 6.09.2021 rozpoczynają się o godz. 12.45 .

 

 

 

UWAGA  NAUCZYCIELE/UCZNIOWIE/SŁUCHACZE

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019)

są dostępne na stronie:         

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.

Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

STRONA PROJEKTU