Witamy w CKZiU – TU MASZ MORZE MOŻLIWOŚCI !

Uczniowie nie posiadający swojego konta, proszę pisać na adres marek@ckziuwg.pl

wsparcie techniczne w godz. 7.00 – 14,30

administrator M.Wójcik

U W A G A  K U R S A N C I !!!

FRYZJER III , SPRZEDAWCA III

4-29.10.2021 r.

Przyjeżdżając na  kurs  do Giżycka należy posiadać:

✔skierowanie na kurs i do internatu

✔dowód osobisty lub legitymację szkolną

✔wypełnione oświadczenie rodziców dot. COVID-19

✔potwierdzenie wpłaty na konto 06934300050013032920000010 kwoty 321,00 zł za zakwaterowanie i  wyżywienie ucznia korzystającego z internatu w Giżycku. Na dowodzie wpłaty ma być nazwisko ucznia i za jaki kurs.

Zakwaterowanie internat 4.10.2021 od godz. 8.00 ul. Traugutta 2.

Uczeń nie może przebywać w internacie w soboty i niedziele.

✔środki ochrony osobistej – maseczki

Zajęcia dydaktyczne dnia 4.10.2021 rozpoczynają się o godz. 12.45 .

 

 

 

UWAGA  NAUCZYCIELE/UCZNIOWIE/SŁUCHACZE

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019)

są dostępne na stronie:         

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.

Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

STRONA PROJEKTU