Witamy w CKZiU – TU MASZ MORZE MOŻLIWOŚCI !

Uczniowie nie posiadający swojego konta, proszę pisać na adres: marek@ckziuwg.pl

wsparcie techniczne w godz. 7.00 – 14,30

admin M.Wójcik

 

U W A G A  K U R S A N C I !!!

FRYZJER II, FRYZJER III , SPRZEDAWCA II

29.11 – 22.12.2021 r.

Przyjeżdżając na  kurs  do Giżycka należy posiadać:skierowanie na kurs i do internatu

  • dowód osobisty lub legitymację szkolną

  • wypełnione oświadczenie rodziców dot. COVID-19

  • potwierdzenie wpłaty na konto 06934300050013032920000010 kwoty 327,00 zł za zakwaterowanie i  wyżywienie ucznia korzystającego z internatu w Giżycku. Na dowodzie wpłaty ma być nazwisko ucznia i za jaki kurs.

Zakwaterowanie internat 29.11.2021 od godz. 8.00
ul. Traugutta 2 ( internat ZSEiI)

  • Uczeń nie może przebywać w internacie w soboty i niedziele.

  • środki ochrony osobistej – maseczki

Zajęcia dydaktyczne dnia 29.11.2021 rozpoczynają się o godz. 12.45.

   18-19.12.2021 r. – pracujemy

UWAGA  NAUCZYCIELE/UCZNIOWIE/SŁUCHACZE

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019)

są dostępne na stronie:         

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.

Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

STRONA PROJEKTU