Witamy w CKZiU – TU MASZ MORZE MOŻLIWOŚCI !

U W A G A !!!

Uczestnicy kursów

dokształcania zawodowego młodocianych pracowników

w zawodach

FRYZJER II , FRYZJER III, KUCHARZ  III 

 02.10 – 27.10.2023 r.

► Zakwaterowanie do internatu 02.10.2023 r.

od godz. 8.00 do godz. 12.00 na ul. Traugutta 2          

► Zajęcia dydaktyczne dnia 02.10.2023 r. rozpoczynają się o godz. 12.45
Al. 1 Maja 30

► Uczeń powinien zgłosić się z dokumentami (skierowanie na turnus, skierowaniem do internatu) a także  z rzeczami osobistymi

►  Przyjeżdżając do Giżycka powinien mieć dowód wpłaty

 438,00 zł za internat (zapewniamy pościel + całodzienne wyżywienie )

KONTO : 06934300050013032920000010

NA PRZELEWIE MA BYĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA

Przypominamy, iż za miejsca zarezerwowane w internacie dla uczniów, którzy w ostatniej chwili zrezygnują będzie naliczana opłata. Szanowni Państwo! 🙂
Mamy przyjemność poinformować, że w poniedziałek, 14.11.2022 r. Wydział Nauk Społecznych w Giżycku na czele z Panią prorektor ds. komunikacji – mgr Gabrielą Babulą oraz Panem dziekanem – mgr inż. Markiem Wróblewskim zawarł porozumienie o współpracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku, reprezentowanym przez Panią dyrektor – mgr Beatę Bobieni.
👉 Strony porozumienia podjęły współpracę z zakresu działalności edukacyjnej, wychowawczo-opiekuńczej, obejmującą studentów i uczniów obu instytucji.
👉 Ważnym punktem porozumienia jest budowanie znaczącej pozycji środowisk dydaktyczno– wychowawczych w regionie poprzez wspólną organizację kongresów, konferencji, sympozjów, prelekcji i spotkań środowiskowych.
Cieszymy się z kolejnej podjętej współpracy! 🤝

Kwestionariusz przyjęcia do naszej szkoły

 

 

 

 

STRONA PROJEKTU