Egzamin zawodowy

 

Przybory pomocnicze

Informatory o egzaminie zawodowym

rok szkolny 2023/2024 – Sesja lato 2024

Wyniki będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna loginu lub hasła to może zresetować hasło podając swój PESEL. Nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail przypisany do zdającego w systemie SIOEPKZ.  W przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego w systemie SIOEPKZ – zdający musi zwrócić się do dyrektora szkoły o przekazanie kodu .