Oferta

Oferta Punktu Doradztwa Zawodowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy naszych szkół, nauczycieli, rodziców, osób dorosłych bezrobotnych i pracujących oraz pracodawców

Indywidualne rozmowy z doradcą mają na celu określenie problemu zawodowego i wsparcie
w znalezieniu rozwiązania przy aktywnym udziale osoby przychodzącej do specjalisty.

W zależności od etapu na którym jesteś, od dylematu który Cię nurtuje rozmowa może dotyczyć między innymi:

• Uświadomienia sobie potencjału, który posiadasz
• Rozpoznania zainteresowań i predyspozycji zawodowych
• Wyznaczenia celu i sporządzenia planu działania
• Sporządzenia dokumentów aplikacyjnych CV i list motywacyjny w odpowiedzi na kontretne stanowisko pracy
• Przygotowania do rozmowy z pracodawcą
• Wiedzy jak założyć własną firmę, jak wypełnić wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności
• Poznania sposobów jak radzić sobie ze stresem

Warsztaty z doradcą zawodowym mają na celu rozwój umiejętności, które potrzebne są do lepszego radzenia sobie w życiu, na rynku pracy i w relacjach z drugim człowiekiem. Z warsztatów może skorzystać młodzież, słuchacze szkół dla dorosłch oraz osoby dbające o rozwój osobisty

                                                      Warsztaty

» Każdy ma 24 godziny czyli jak efektywnie gospodarować czasem
» Naprawdę jaki jestem nie wie nikt – budowanie poczucia własnej wartości
» Oswoić stres
» Jak działa rynek pracy. Sposoby poszukiwania pracy.
» Dogadajmy się – sposoby na dobrą komunikację z innymi
» Moje dziecko jest ważne – jak rodzic może wspierać dzieci w planowaniu przyszłości zawodowej

KONTAKT
Na spotkania indywidualne, zajęcia grupowe można umawiać się osobiście w siedzibie CKZiU Al. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko, lub telefonicznie 87 428 20 12 – 87 428 82 75