KKZ rolnik

Uwaga! Plany zajęć mogą ulec zmianie
Przypominamy, iż na terenie placówki obowiązuje nakaz noszenia maseczki, dezynfekcja rąk i dystans.