Słuchacze KKZ Rolnik 2021

UWAGA  SŁUCHACZE KKZ ROLNIK

Egzamin praktyczny przeprowadzony będzie w gospodarstwie szkolnym Bogacko 16c 11-500 Giżycko.

Należy zgłosić się 30 min. przed egzaminem.

Życzymy powodzenia

Drodzy słuchacze

Dnia 22 maja br. (sobota) będzie przeprowadzony egzamin testowy pisemny komputerowy dla zawodu ROLNIK.
Pierwsza grupa proszona jest o przybycie na godz. 8.00
a druga grupa na godz. 10.30.

Drodzy słuchacze,

Odbiór zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL. 04 jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00
w sekretariacie szkoły na Al. 1 Maja 30.

Jednocześnie przypominamy, że obecność w szkole wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejściu do budynku oraz zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

Zapraszamy