PCKP

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku powstało na bazie warsztatów szkolnych ZSE i w 2006 roku zostało administracyjnie połączone w zespół  obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.

W okresie działalności obiekt został gruntownie zmodernizowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt, urządzenia i pomoce naukowe, dzięki pozyskaniu :
  1.  środków własnych z zakresu usług szkoleniowych jak i materialnych;
  2.  środków unijnych w projektach MEN i projektach Powiatu Giżyckiego Polska – Litwa;
  3.  środków z MEN i OKE na doposażenie pracowni;
 
Atualnie  PCKP:
– realizuje zajęcia praktyczne w zawodach; elektromechanik, stolarz, technik elektryk, mechatronik, pojazdów samochodowych, budownictwa, energii odnawialnej;
– jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE Łomża;
–  realizuje kursy zawodowe na potrzeby pracowników młodocianych, osób bezrobotnych  oraz doskonalące dla pracowników przedsiębiorstw i urzędów.
– współpracuje ze Środowiskowym Hufcem Pracy w Giżycku;