maturzyści 2021

Drodzy słuchacze,

Odbieranie świadectw dojrzałości jest możliwe od 30 kwietnia br. od godz. 9.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły na Al. 1 Maja 30.

Jednocześnie przypominamy, że obecność w szkole wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejściu do budynku oraz zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

Zapraszamy