Centrum Kształcenia stawia na „ekonomię wody”

           Praca, która państwa czeka, jest trudna, ale przyniesie wiele korzyści dla rozwoju szkoły, a także rynku pracy w regionie – powiedział Wacław Strażewicz, Starosta Powiatu Giżyckiego. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ruszył projekt „Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody”.

       Spotkanie inaugurujące projekt „Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody” rozpoczęła p. dyrektor CKZiU Beata Bobieni, która przywitała przybyłych gości. Uroczystość odbyła się w miniony piątek w siedzibie szkoły przy ul. 1 Maja 30.
Oprócz władz Powiatu Giżyckiego – Starosty Wacława Strażewicza oraz Wicestarosty Mirosława Drzażdżewskiego, w spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie, dyrektorzy giżyckiego oraz węgorzewskiego Urzędu Pracy, dyrektor oraz wicedyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, komendant Hufca Pracy w Giżycku, a także przedstawiciele firmy Delphia Yachts z Olecka oraz nauczyciele szkoły.
Dlaczego giżyckie centrum zdecydowało się na takie przedsięwzięcie? – Nasza szkoła na bieżąco zbiera od pracodawców informacje dotyczące zapotrzebowania na zatrudnianie uczniów lub młodocianych pracowników – mówi Beata Bobieni, dyrektor CKZiU. – Miejscowi przedsiębiorcy mają kłopoty ze znalezieniem osób o odpowiednich uprawnieniach. Młodzież nie zawsze wybiera te zawody, na które jest popyt.
Autorzy projektu wiedzą, jak rozwiązać te problemy. – Główne cele są trzy – podkreśla Małgorzata Dadura, koordynator przedsięwzięcia. – Najważniejszym jest zapewnienie oferty edukacyjnej osobom związanym z szeroko pojętą branżą szkutnictwa. Planujemy wykształcić 80 uczestników.
W ramach inicjatywy można wziąć udział w następujących kursach: stolarza, stolarza jachtowego, spawacza MIG-MAG/TIG, szkolenie AutoCad, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz kurs żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego.
Drugi cel jest związany z nauczycielami. – Chcemy przeszkolić kadrę dydaktyczną CKZiU, aby lepiej przygotować ją do prowadzenia kursów – zaznacza Małgorzata Dadura. – Co więcej, naszym zamiarem było doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Kupiliśmy już potrzebny sprzęt, którym pani dyrektor na pewno może się pochwalić.
Władze powiatu wyraziły duże zadowolenie związane z przedsięwzięciem prowadzonym przez szkołę. – Ogromnie się cieszę, że biorę udział w inauguracji projektu – nie ukrywa Wacław Strażewicz. – Praca, która państwa czeka, jest trudna, ale przyniesie wiele korzyści dla rozwoju szkoły, a także rynku pracy w regionie.

strona projektu