AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2019

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.

W tym roku działamy pod hasłem “NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!”

             Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 oraz młodzież z ROD i DZ przy CKZ i U

w  Giżycku w dniu dzisiejszym otrzymali jednorazowe rękawiczki oraz zestaw worków na śmieci i  pod okiem nauczycieli,  ochoczo i z zaangażowaniem zabrali się do porządkowania terenu wzdłuż ul Al. 1-go Maja.

Celem przedsięwzięcia było promowanie dbałości o środowisko oraz estetykę najbliższego otoczenia. Ponadto młodzież przygotowała gazetkę upowszechniającą m.in. wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów i inicjowanie działań, dzięki którym zniwelowany zostaje negatywny wpływ człowieka na środowisko.

 Coroczne uczestnictwo w akcji stanowi ważny punkt edukacji ekologicznej naszej młodzieży. Zgodnie z opinią uczestników, akcja, jest interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.
Przez włączenie się do akcji nasi podopieczni chcą być częścią tej największej akcji ekologicznej w Polsce i największego światowego ruchu na rzecz poszanowania środowiska!