Kącik profilaktyczny

Młodzież w internacie na zajęciach z wychowawcą stworzyła kącik profilaktyczny w którym zamieściła informacje gdzie można zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych ,czym jest cyberprzemoc oraz hejt. Młodzież jest świadoma zagrożeń i jej skutków jakie niesie świat wirtualnym w XXI. Wychowawca uświadomił też swoim podopiecznym, że jeśli raz wrzucimy niepożądane treści do Internetu to one tam już zostają. Młodzi ludzie nie zawsze mają świadomość, że produkują hejterskie treści. Powielają po prostu język wypowiedzi, jaki panuje w domu, w szkole czy w internecie. Czasami hejtują dla zwykłego żartu, nie wiedząc, że może to kogoś skrzywdzić dlatego pogadanka na ten temat była przydatna.