Spotkanie młodzieży ze specjalistami rynku pracy

16 października br. w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku odbyło się spotkanie młodzieży ze specjalistami rynku pracy, zorganizowane w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery 2018. Celem wydarzenia było uświadomienie uczestnikom wyzwań stojących przed pracownikami oraz pracodawcami, zachodzącymi na rynku pracy z powodu następującej wymiany pokoleniowej. Obecnie w jednym miejscu pracy mogą spotkać się przedstawiciele  czterech generacji, dlatego tak ważne jest znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia między przedstawicielami pokolenia “X”, “Y” oraz “Z”. Doradca zawodowy oraz pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Giżycku przybliżyły młodzieży sylwetki oraz mocne i słabe strony przedstawicieli “starszych” i “młodszych” pokoleń. Istotną kwestią poruszoną podczas zajęć były również stereotypy na temat różnych generacji. W drugiej części spotkania omawiano kwestie związane z funkcjonowaniem młodzieży na współczesnym rynku pracy i wykorzystywanymi przez młodzież metodami szukania zatrudnienia.Uczestnicy spotkania szczególnie zainteresowali się tematyką tworzenia Video CV oraz rolą mediów społecznościowych w budowaniu sieci kontaktów i tworzeniu własnej marki osobistej.