„Szanowni maturzyści …

… ze względu na brak możliwości spotkania się z Wami przedstawicieli uczelni na Targach Edukacyjnych w Giżycku, chcieliśmy pomóc Was w zdobyciu informacji o szkołach wyższych, które chciałby mieć Was w szeregach swoich studentów.
Informacje o nich zamieszczone zostały na stronie www.epraca.radom.pl.
Publikujemy tam informacje (foldery, linki i filmy video) o:

 • Uniwersytecie Białostockim  największej uczelni w regionie północno-wschodnim,
  zarówno pod względem liczby pracowników i studentów, jak i oferowanych kierunków
  oraz form nauczania. Uniwersytet kształci na studiach humanistycznych, społecznych
  oraz ścisłych i przyrodniczych ponad 9 tysięcy studentów, także na studiach doktoranckich
  i podyplomowych. Co roku realizuje kilkadziesiąt projektów naukowych, finansowanych
  z funduszy krajowych i zagranicznych. Jest regionalnym liderem w pozyskiwaniu grantów
  z Narodowego Centrum Nauki. Pracownicy UwB uzyskują patenty, które mają znaczenie
  w międzynarodowej skali, współpracują z renomowanymi ośrodkami naukowymi w kraju
  i na świecie, uczestniczą w projektach o światowym zasięgu. Uniwersytet angażuje się także
  w przedsięwzięcia, których celem jest wspieranie regionu.

Prowadzi badania na rzecz rozwoju gospodarki i aktywnie współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami.

 • Politechnice Białostockiej – załączony informator Politechniki Białostockiej pozwoli kandydatom
  odpowiedzieć na pytanie: “Dlaczego PB?” Przedstawia bogatą ofertę edukacyjną uczelni,
  objaśnia zasady rekrutacji, przybliża warunki i koszty studiowania na największej uczelni technicznej
  w regionie północno-wschodniej Polski) Zapraszamy na Politechnikę Białostocką.
 • Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
  to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna uczelnia w Polsce. Jako jedyna w kraju,
  oferuje 11 kierunków na jednolitych studiach magisterskich, w tym, od 2020 roku kierunek:
  „logistyka ekonomiczna”. Studenci-podchorążowie w trakcie 5-letnich studiów mają zapewnione
  bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie, wyżywienie oraz co miesiąc otrzymują od 1200 zł
  na pierwszym roku, do nawet 2500 zł na piątym roku studiów.
  Absolwenci tych studiów, z tytułem magistra inżyniera i stopniem oficerskim podporucznika Wojska Polskiego,
  mają zagwarantowaną pracę. Dla tych, którzy nie chcą zaciągać zobowiązań wobec MON,
  WAT oferuje ponad 20 kierunków studiów: inżynierskich, licencjackich i magisterskich.
  Rejestracja internetowa na stronie https://wat-irk.wat.edu.pl cały czas trwa:
  na jednolite studia magisterskie (wojskowe) do 30 kwietnia, na studia cywilne (I stopnia) do 10 lipca.
  W razie potrzeby, terminy będą dostosowane do aktualnej sytuacji.
 • Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni – z najlepszym Wydziałem Prawa na Pomorzu
  i trzecim w  kraju, bardzo dobra ocena jakości kształcenia na wszystkich kierunkach przez Polską Komisję Akredytacyjna.
  Przyjazny system opłat, indywidualna organizacja studiów praktyki w programie studiów, wysokie stypendia, wsparcie eksperta „Mentora Akademickiego”.

Po otwarciu szkół dostarczymy materiały reklamowe, które otrzymaliśmy od tych uczelni, które uzupełnią wersję elektroniczną. Mamy nadzieję, że ta jedyna i możliwa formuła (zamiast obecności na Targach Edukacyjnych, które nie mogły się z wiadomych przyczyn odbyć) pomoże wybrać właściwą ścieżkę edukacyjną”

Organizatorzy Targów Edukacyjnych w Giżycku