WOJEWÓDZKI KONKURS-NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE MECHANIK

           06. marca 2019r. w Hufcu Pracy w Giżycku przy współpracy dyrekcji
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbył się konkursu Wojewódzki „Najsprawniejszy w zawodzie- mechanik samochodowy”, w którym udział wzięła reprezentacja z ŚHP Elbląg i HP Giżycko. Na konkursie obecni byli, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku pani Beata Bobieni, przedstawiciel WM KW OHP w Olsztynie pani Karolina Mrówczyńska, komendant HP oraz kadra wychowawcza OHP. Konkurs miał na celu stworzyć młodzieży okazję do rywalizacji, jak również dać możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i doświadczenia zawodowego przed przystąpieniem do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W pierwszej części konkursu uczestnicy rozwiązywali przez 45min test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań obejmujących swoim zakresem wiadomości w zawodzie mechanik samochodowych. W części praktycznej przez 60 min. przyszli mechanicy wykonywali indywidualnie zadania praktyczne, które brzmiało: Wykonaj diagnozę i naprawę układu. Dokonaj wymiany zestawu naprawczego zacisku hamulcowego (prowadnica z uszczelnieniem). Komisja konkursowa, w składzie: przewodniczący Andrzej Radziewicz wice dyrektor CKZ i U, członkowie : Karolina Mrówczyńska z WMW K OHP, oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu pan Mariusz Mucha z ZSI i E. Jury oceniali: wykonanie zadania zgodnie z instrukcją jak również porządek na stanowisku pracy oraz znajomość i stosowanie przepisów BHP. Komisja stwierdziła, iż poziom był wysoki, a młodzież biorąca udział w konkursie wykazała się kreatywnością i znajomością wiadomości z zakresu mechaniki pojazdowej.

Po podsumowaniu wyników części teoretycznej i praktycznej wyłoniono laureatów. Na najwyższym podium konkursu stanął uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej Piotr Pilimon (uczestnik HP) i to on będzie reprezentował nasze województwo w konkursie ogólnopolskim w Gołdapi. Na drugim miejscu podium uplasował się Kamil Rutkowski z ŚHP Elbląg. Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez WMW K OHP w Olsztynie, a także drobne upominki z rąk pani Beaty Bobieni dyrektor CKZ i U w Giżycku. Pani B. Babieni otrzymała podziękowanie od KW OHP za zorganizowanie i przeprowadzenia konkursu.