Kadra CKZiU

 Dyrektor

Beata Bobieni

 

 

 

kadra pedagogiczna
Bargiel Waldemar
Nauczyciel języka angielskiego
Bester Joanna
Nauczyciel przdmiotów zawodowych
Burzyński Adraian
Nauczyciel języka polskiego
Kosior-Waśniewska Katarzyna
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Kosior-Waśniewska Katarzyna
Wychowawca w internacie
Burzyński Adrian
Nauczyciel języka polskiego
Derezińska Agnieszka
wicedyrektor
Trusewicz-Żakiewicz Marzena
Nauczyciel fizyki-chemii
 Klemunda Anna
 Nauczyciel matematyki
Koper Jacek
Nauczyciel historii,informatyki i WOS
Kosior-Waśniewska Katarzyna
Wychowawca w internacie
Ksepka Ewa
Doradca zawodowy
Łapkiewicz Sławomir
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zabielska Agnieszka
 Nauczyciel – biologia, geografia
Kobiela Emil
 Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Sakowski Wiesław
Nauczyciel przedmiotów zawodowych

administracja i obsługa
Malczewska Anna
Sekretarka
Plaga Barbara
Starszy referent administracyjny
Sasin Grażyna
Kierownik Gospodarczy
Wójcik Marek
Specjalista laborant
Bakszewicz Alicja
Sprzątaczka
Grygojć Wiesław
Konserwator
Krupa Elżbieta
Sprzataczka
Sawicka Bożena
Sprzątaczka