Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w zawodzie Stolarz

W dniu 30 października 2018r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. 1 Maja 30 w Giżycku, w Sali nr 7 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w zawodzie Stolarz z kursem uzupełniającym Stolarz Jachtowy, w ramach projektu: ,,Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego).

 

 

Serdecznie zapraszamy.