Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w zawodzie hotelarz

W dniu 6 listopada 2018r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. 1 Maja 30 w Giżycku, w Sali nr 7 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w zawodzie hotelarz kwalifikacja T.11.Planowanie i realizacja usług w recepcji, T.12 Obsługa gości w obiektach świadczących usługi hotelarskie (3 semestry), w ramach projektu: ,, Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur’’  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych).

 

Serdecznie zapraszamy.