Próbny alarm p.poż w CKZiU

Dzisiaj o godz. 12:00 wspólnie z Dyrekcją, Nauczycielami i pracownikami szkoły podstawowej nr 9  przeprowadziliśmy próbną ewakuację w celu sprawdzenia poprawności wykonania złożonej procedury ewakuacyjnej zgodnej z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku. Po sygnałach alarmowych młodzież pod nadzorem nauczycieli i pracowników szkoły opuścili budynek udając się na wyznaczone miejsce ewakuacji tj plac przy szkole. Równocześnie z ogłoszeniem ewakuacji zostają powiadomione służby ratownicze. Po przybyciu na miejsce uzyskujemy informację o procedurach postępowania podczas pożaru. Po zakończeniu działań otrzymujemy wiadomość, że w budynku jest bezpiecznie, wszyscy ewakuowani wracają do szkoły. Ewakuacja przebiegła sprawnie, była dobrze kierowana przez dyrekcję CKZiU oraz osoby funkcyjne odpowiedzialne za ewakuację.