Obchody Święta Niepodległości

Dnia 14.11. 2018r. z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w CKZiU w Giżycku dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy, uczniowie RODiDZ i Szkoły Podstawowej przedstawili inscenizację przygotowaną pod kierunkiem p. Katarzyny
Kosior-Waśniewskiej i p. Joanny Bester. Młodzież przypominała tragiczne losy naszej ojczyzny, którą rozdarli między siebie trzej zaborcy Rosja, Austria i Prusy oraz trudną drogę do odzyskania wolności i powrotu na mapę świata.
Podczas uroczystości nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych. Wszystko po to, aby wszczepić w młode serca uczucia miłości, szacunku do własnego kraju. Wszyscy przybyli goście, tj. dyrekcja, kadra pedagogiczna, społeczność szkolna oraz pracownicy administracji i obsługi z zaciekawieniem wysłuchali przedstawienia a na twarzach widzów można było dostrzec wielkie wzruszenie.
Poprzez taką lekcję patriotyzmu mieliśmy okazję uświadomić sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o przodkach a godło, flaga i hymn są najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości. W ten sposób został oddany hołd tym, wszystkim ludziom, którzy poświęcili dla Polski najcenniejsze, co mieli – życie.
Na zakończenie uroczystości pan wicedyrektor Andrzej Radziewicz podziękował wykonawcom akademii za zaangażowanie i chęć przybliżenia nam rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.