RADA PEDAGOGICZNA

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli na Radę Pedagogiczną,

podsumowanie dnia 30.08.19r. godz. 13:00, sala 110

oraz 13:40 organizacja roku szkolnego 2019/20 (nowo zatrudnieni)