III Regionalna Narada Koordynacyjna Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Giżycku

W dniach 11-12 czerwca 2019r. odbyła się III Regionalna Narada Koordynacyjna Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Giżycku pt. „ Wspólny sukces
w kształceniu pracownika młodocianego”. W konferencji  udział wzięła kadra kierownicza Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego uczniów klas wielozawodowych Branżowych Szkół I Stopnia z północno-wschodniej Polski.  Podczas spotkania wszyscy zebrani mieli okazję do wymiany doświadczeń, praktyk zawodowych, pozwalających pogłębić i uszeregować wiedzę na temat zbliżających się zmian w zakresie kształcenia zawodowego. Merytorycznego wsparcia z zakresu emocji udzieliła nam p. Ewa Ksepka, która przedstawiła nam czym są dla nas emocje i jak na nas wpływają. Całym przedsięwzięciem opiekowała się dyrektor CKZiU p. Beata Bobieni oraz wicedyrektor CKZiU p. Andrzej Radziewicz.

Dwa dni intensywnej pracy przyniosło zadowolenie na twarzach uczestników, którzy wyrazili chęć ponownego przybycia w kolejnym roku szkolnym. Dziękujemy za przybycie
i do szybkiego zobaczenia.