Jeszcze Polska……..

 Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa.
Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone – przywrócono je w roku 1989.
Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować. Dlatego też w internecie CKZ i U trwają przygotowania do tego święta. Uczennice pod okiem wychowawczyni A.Kubach przygotowały gazetkę okolicznościową.która zdobi korytarz internatu. Natomiast wychowawczyni M.Łepicka przygotowała z kursantkami kotyliony oraz poruszyła temat symboli narodowych i ich znaczenie. Młodzież wie też z historii, że rok 1918 był początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem walk o jej granice. Dlatego należy pamiętać i utrwalać w umysłach młodego pokolenia doniosłość i wagę Dnia Niepodległości.

redaktor M.Łepicka