Czym są uzależnienia?

 To temat zajęć wychowawczych w internacie. Rozmowa z kursantkami dotyczyła konsekwencji prawnych, społecznych oraz psychologicznych spożywania alkoholu środków odurzających czy też papierosów. Zajęcia miały również na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym jak i propagowanie asertywności jako cechy umiejętnego odmawiania. Poza tym poruszono temat akceptacji w grupie i tworzenia pozytywnych relacji. Uczennice wypełniły ankietę dotyczącą ich kontaktu z używkami. Podopieczne są świadome niebezpieczeństw jakie niosą za sobą używki XXIw .