HYMN POLSKI…

8 listopada 2019r. cała społeczność szkolna wraz z kadrą dydaktyczną, pracownikami administracji
i obsługi zebrała się w sali o godzinie 11.11, by wziąć udział w podniosłym i wzruszającym momencie, jakim było odśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego”.
W ten sposób oddaliśmy hołd naszym przodkom, którzy przez wieki przelewali swoją krew. Przypomnieliśmy również o tym, czym dla Polaka powinna być Ojczyzna.