Kącik czytelniczy

W CKZiU powstał kącik czytelniczy, który ma na celu motywowanie uczniów do  czytania. Dzięki niemu istnieje możliwość poszerzenia swoich horyzontów, rozbudzanie zainteresowań oraz kształcenie wrażliwości czytelniczej.