Międzynarodowy Dzień Języków Migowych

 Obchody Międzynarodowego Dnia Języków Migowych w tym roku przypadają
na 23 września br. W związku z tym, młodzież mieszkająca w internacie przygotowała na ten temat gazetkę, która zawisła w widocznym miejscu korytarza.

 Takie zajęcia z uczniami mają na celu popularyzację tej formy komunikacji, aby osoby niesłyszące mogły korzystać z większej ilości sklepów i usług. Im więcej ludzi nauczy się migać, tym osoby głuchonieme będą czuć się mniej wyalienowane w społeczeństwie.