Światowy Dzień Wody

 

To święto obchodzone 22 marca. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas Szczytu Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Myślą przewodnią tego globalnego święta jest uświadomienie relacji między roztropną gospodarką wodną i kondycją społeczną ludzi. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

W tym roku motywem przewodnim jest hasło „docenianie wody”. Chodzi o docenienie znaczenia wody w naszym codziennym życiu, w naszym zdrowiu, w gospodarstwie domowym, w produkcji żywności czy w przemyśle i ekonomii. Wspólnie więc doceniajmy, szanujmy i zadbajmy o wodę.