WIOSNĘ WITAMY O ŚRODOWISKO DBAMY

Pierwszy Dzień Wiosny młodzież CKZiU z nauczycielami i we współpracy z OHP świętowali poprzez porządkowanie terenu wokół budynku szkoły. Wyposażeni w worki, rękawiczki i grabki, pełni optymizmu i dobrego humoru  zabraliśmy się do pracy. Zebrane worki,  śmieci na tak  małym terenie uświadomiły uczniom, jaki  mamy wpław na nasze środowisko. W takcie  spotkania odbyła się również pogadanka, w której utrwaliliśmy zasady segregacji śmieci . Celem przedsięwzięcia było  promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą Ziemię. Podstawowym zadaniem  było wyrobienie wśród uczestników nawyku systematycznej segregacji, ale przede wszystkim ograniczenia ilości generowanych odpadów, co procentuje wprowadzeniem tego pozytywnego zwyczaju w życie całych rodzin.