Dni Otwarte Funduszy Europejskich

15 lat temu – 1 maja 2004 roku – Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. To doskonały moment, aby wspólnie cieszyć się z tego sukcesu. Dzięki Unii Europejskiej Polska mogła rozwinąć skrzydła w różnych dziedzinach życia. Przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej „ Europe Direct” przeprowadził lekcję europejską. W spotkaniu wzięła udział młodzież SP 9 i ROD i DZ w Giżycku. Prowadzący podczas zajęć zastosował różnego rodzaju metody dydaktyczne np. euroquizy, w których nagrodami były gadżety europejskie. Nagrody wręczył wice dyrektor CKZiU pan Andrzej Radziewicz.
Lekcja ta pogłębiła wiedzę naszych uczestników z zakresu Unii Europejskiej oraz doskonale uzupełniła wiadomości z historii i wosu.