„SZLAKIEM TATARSKIM”

W dniu 30.05.2019 r. odbyła się wycieczka „ Szlakiem tatarskim” w której wzięli udział uczniowie SP 9 w Giżycku. Koordynatorem wycieczki był wicedyrektor CKZ i U Andrzej Radziewicz, którego wspierały wychowawczynie z Hufca Pracy w Giżycku

Celem programu edukacyjno – krajoznawczego było poznanie historii, kultury, architektury Podlasia, oraz zwiedzanie atrakcyjnych miejsc na szlaku tatarskim.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Kościoła św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. W Świątyni miał miejsce cud eucharystyczny, dlatego tez jest miejscem bardzo popularnym i stało się powodem wielu pielgrzymek. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy było Muzeum Ziemi Sokólskiej, to wyjątkowe miejsce wyjątkowych ekspozycji i historii, zlokalizowane w zabytkowym budynku z XVIII wieku. Wystawa historyczna przybliża historię miasta i prezentuje dzieje ludności z XIX i XX wieku. Zwiedzając szlak Tatarski nie zapomnieliśmy również o Meczecie w Bohonikach. Jest to muzułmańska budowla sakralna z drugiej połowy XIX wieku. Wnętrze meczetu stanowią trzy części: większa przeznaczona dla mężczyzn, mniejsza dla kobiet oraz wspólny przedsionek. Wychodząc ze świątyni kilka metrów dalej zobaczyliśmy również mizar – muzułmański cmentarz. Chwilą odprężenia i relaksu był zapierający widok Pałacu Branickich w Białymstoku. To najpiękniejszy zabytek Białegostoku, a barokowe ogrody wokół pałacu są jednymi z najpiękniejszych w Polsce. Nie można pominąć tego miejsca na mapie turystycznej Podlasia. Miejsce to jest pamiątką po rodzie Branickich i nazywane jest Wersalem Podlaskim. Spacerując podziwialiśmy Rynek Kościuszki, Pomnik Ludwika Zamenhofa i Bazylikę.
Na koniec naszej wyprawy młodzież udała się na słodki poczęstunek i drobne zakupy do galerii handlowej. Pełni wrażeń i nowych doświadczeń wróciliśmy do Giżycka.