Słuchacze Szkoły Policealnej podczas zajęć!

Słuchacze Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku (wchodzącej w skład CKZiU) podczas zajęć w pracowniach szkolnych wykonują różne zabiegi pielęgnacyjne, medyczne, kosmetyczne, masażu oraz I-ej pomocy.
Wśród wykonywanych zabiegów są takie, które są potrzebne do opieki nad osobą chorą i niesamodzielną – mycie głowy, zmiana opatrunku, karmienie specjalistyczne, a także zabiegi w ramach pielęgnacji i dbania o ciało i zdrowie – masaże, pedicure, zabiegi parafinowe i inne.