”OGÓLNOPOLSKA NARADA KOORDYNACYJNA” ZIELONA GÓRA

W dniach 29-31.05. 2017 w Zielonej Górze Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

uczestniczyła w naradzie koordynacyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego

młodocianych. Koordynacja była okazją do wymiany doświadczeń związanych z nowym kształceniem zawodowym.