Uwaga! Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 9 dla Dorosłych

23.10.2019 (środa) godzina 1515

Cel: zatwierdzenie planu naprawczego